Polskojęzyczna strona poświęcona życiu i twórczości pastora Charlesa Taze Russella
Pastor Charles Taze Russell
<< Wstecz Wybrano: R-173 b,   z 1880 roku.
Zmień język na

Plan zasiedlenia Palestyny według pana Oliphanta

Londyński “Times” napisał: Wielebny George Nugee wygłosił wykład wczoraj, 13 maja, w sali Świętego Grzegorza, odnośnie propozycji zasiedlenia Palestyny przez Żydów, oraz mimochodem odniósł się do istniejącej placówki – Żydowskiej rolniczej kolonii zamieszkanej przez pięćdziesięciu pięciu mieszkańców niedaleko Jaffy. Według pewnych statystyk dotyczących współczesnych Żydów, którzy, wedle jego słów, okazali się tak otwarci na zalety edukacji, że liczbowo obejmują połowę studentów uniwersytetów, połowę adwokatów, i więcej niż połowę Wiedeńskich kupców, wykładowca zaczął przedstawiać plan dotyczący założenia Żydowskiej kolonii na wschodnim brzegu Jordanu, o którym powiedział, że spotkał się on z aprobatą wielu Żydów, oraz że został on przedstawiony przez pana Lawrenca Oliphanta sułtanowi, i został przez niego życzliwie przyjęty.

Plan zakładał zakupienie 1,500,000 akrów, aby wprowadzić europejski czynnik do rządu, oraz aby założyć tam kolonie, składające się albo z Żydowskich rolników, albo Żydowskich farmerów zatrudniających siłę roboczą spośród miejscowych ludzi. Arabskie napady były niebezpieczeństwem, ale od którego mogli się wykupić. On wysłał okólnik do pana Goschena, nowego specjalnego wysłannika do Konstantynopola, który wyraził szczere zainteresowanie tym planem. Wykładowca opisał kraj, który miał być zasiedlony, jako niesamowicie urodzajny, i powiązał go z ziemią przydzieloną Rubenowi, Danowi i połowie pokolenia Manasesa.

-----------

Międzynarodowe zgromadzenie Żydów ze wszystkich stron świata, będzie miało miejsce w Paryżu, 10 Września, pod auspicjami Alliance Israelite Universelle (brak polskiej nazwy, pewne jej przybliżenie to Liga (lub Przymierze) Izraelitów na Świecie (lub Światowa Liga Izraelitów) /przyp. tłum). Dyskutowane będą sprawy odnoszące się do interesów całego narodu Żydowskiego. Zostali powołani delegaci z dziesięciu krajów, przy czym delegatami z Stanów Zjednoczonych są: wielebny Myer S. Israel, wielebny H. S. Jacob, Myer Stern, William Seligman, oraz Simon Wolf. Wśród tematów dyskusji będą: polepszenie Żydów w Palestynie, oraz promocja emigracji do tego kraju, promocja Żydowskiej literatury i edukacji, oraz prześladowania Żydów w Rumunii i wszędzie indziej.

-----------

Jerozolima wydaje się rosnąć w łasce jako miejsce zamieszkania dla obcokrajowców, dla których ojczyste kraje są nieprzyjemnymi. Zagraniczna populacja Żydów, według Konsula Moore’a, znacznie się zwiększyła w ostatnich latach. Ich społeczność jest szacowana obecnie na 15,000 osób, włączając miejscowych Żydów, podczas gdy w 1873 roku było ich 10,000. Chęć uniknięcia przymusowej służby wojskowej, narzuconej obecnie w większości europejskich krajów, oraz prawo posiadania prawdziwej własności w Turcji, prawdopodobnie przyczyni się do zwiększonej imigracji. Niemiecka kolonia w Jerozolimie obecnie liczy około 400 osób, natomiast w Jaffie około 300. Jest jeszcze trzecia niemiecka osada w Califfie, z mniej więcej równą liczbą mieszkańców, co ostatnia wymieniona. Osadnikami są mechanicy, rzemieślnicy, przewoźnicy, oraz rolnicy, i całkiem nieźle prosperują.

W.T. R-173 b - 1880 r  

  Wstecz | Do góry

Home | Biografia | Pogrzeb | Apologia | Historia | Dzieła | Fotogaleria | Pobieralnia | Prenumerata | Biblioteka | Czego nauczał
Polecane strony | Wyszukiwanie | Księgarnia | Kontakt | Manna | Artykuły

© pastor-russell.pl 2004 - 2016