Polskojęzyczna strona poświęcona życiu i twórczości pastora Charlesa Taze Russella
Pastor Charles Taze Russell
<< Wstecz Wybrano: R-101 a,   z 1880 roku.
Zmień język na

"Polityka zbierania manatków"

Ostatnie wybory w Anglii, które pociągnęły za sobą zmianę w ministerstwie i usunięcie z biura światowej sławy Żyda, Lorda Beaconsfielda, może na pierwszy rzut oka wydawać się być przeszkodą w przywracaniu Izraela do Palestyny. Przez kilka lat rzeczy wydawały się szczególnie sprzyjające dla Żydów i jedna z głównych pomocy w tym kierunku wydawała się być zainteresowaniem, cechą męża stanu i polityczną okazją osiągalną przez wysoką pozycję sławnego człowieka. Teraz jednak krótki czas po tym jak postarał się dla swojej rasy o dużo więcej ulg od prześladowania itd., w Palestynie i Turcji sprawił, że Wielka Brytania została wyznaczonym Opiekunem Ziemi Świętej i kiedy wydawał się w torze by bardziej przydatnym dla nich, jest usunięty od władzy. Na początku może wydać się to fatalne, ale po wszystkim może tak nie jest.

Pan Gladstone, który następuje po Lordzie Beaconsfieldzie, dał wypowiedź pewnego czasu ze względu na jego sentyment do Turcji – mianowicie: Jeśli Turcy nie mogą i nie przeprowadzają reform żądanych przez Traktat Berliński, oni i ich rząd powinien zostać usunięty z Europy, ze wszystkimi manatkami. Od prawdopodobieństwa dojścia jego do władzy, te odczucia są przedyskutowane rozsądnie w kręgach dyplomatycznych i to ogólnie jest zrozumiane, że wprowadzi "politykę zbierania manatków" siłą. Mówi się, że to proste ogłoszenie zmian wyborów spowodowało prawie panikę w Konstantynopolu. Kiedy to nie ma bezpośrednio nic wspólnego z Żydami, to może być pośrednio przez umieszczanie Palestyny bezpośrednio pod angielską kontrolą. Jakkolwiek możemy pozostać zapewnieni, że Bóg pracuje nad wszystkimi rzeczami według rady własnej woli.

"Jego cele szybko dojrzeją,
Okrywając każdą godzinę;
Pąk może mieć gorzki smak,
Ale słodki będzie kwiat."

Nie Lord Beaconsfield, ale Nasz Bóg Jahwe był tym, który powiedział: " Miejsca zburzone będą pobudowane," i "Jerozolima bezpiecznie będzie zamieszkana." "Przetoż tak mówi panujący Pan....A wy, góry Izraelskie! wypuście gałązki swe, i owoc swój przyniesiecie ludowi memu Izraelskiemu, gdy się przybliżą a przyjdą."..."I rozproszyłem ich pomiędzy narodami, a rozwiani są po ziemiach; według dróg ich i według spraw ich osądziłem ich....Ale dla imienia świątobliwości mojej. Przetoż mów do domu Izraelskiego: Tak mówi Pan panujący: Nie dla was ja to czynie, ale dla imienia świątobliwości mojej....Bo was zbiorę z narodów, i zgromadzę was ze wszystkich ziem, i przywiodę was do ziemi waszej. I (nie przed, ale po ich powrocie) I pokropię was wodą czystą (prawdą), a oczyszczeni będziecie; I dam wam serce nowe, a ducha nowego dam do wnętrzności waszych i uczynię, że w ustawach moich chodzić, i sądów moich przestrzegać, i czynić je będziecie. A będziecie mieszkać w ziemi, którą dał ojcom waszym, i będziecie ludem moim, a Ja będę Bogiem waszym." (Ezech. 36.) "Uczynię też z nimi przymierze pokoju i przymierze ( Nowe przymierze) wieczne będzie z nimi,...i założę świątnicę moję w pośrodku nich na wieki." (Ezech. 37:26) "Nie przyjdzieć królestwo Boże ( kościół w chwale) z postrzeżeniem: Oni rzekną; Oto tu, albo oto tam: albowiem Królestwo Boże wewnątrz was jest ( lub pośród)." Duchowy Izrael (Łuk. 17:20.) -- Boża świątnica.

Odnowienie przychodzi najpierw; potem Bóg "wyleje na nich ducha łaski i modlitwa, a patrzeć na mnie będą, którego przebodli i płakać będę nad swoimi grzechami i obrócą się do Pana." "W on dzień będzie otworzona studnica domowi Dawidowemu i obywatelom Jerozolimskim na omycie grzechów i nieczystości." (Zach. 12:10 i 13.1) Tak, mówi Paweł, (Rom. 11:26) " przyjdzie z Syonu Zbawicie, ( Chrystus, głowa i ciało,) i odwróci bezbożności od Jakuba: A toć będzie przymierze ( porozumienie) moje z nimi, gdy odejmę grzechy ich." Ich grzechy nie będą odjęte zanim ofiara grzechu Wieku Ewangelii, (Dzień Pojednania,) jest zakończona i my z naszą "głową"- Jezusem przyjdziemy wkrótce by pobłogosławić ludzi.

Wtedy nie tylko "Izrael według ciała" otrzyma łaskę przez TWOJĄ łaskę", ale wszystkie rodziny ziemi mają zostać pobłogosławiona przez to Nasienie.- Ale "do Żydów najpierw i także do pogan."

W.T. R-101 a – 1880 r.
  Wstecz | Do góry

Home | Biografia | Pogrzeb | Apologia | Historia | Dzieła | Fotogaleria | Pobieralnia | Prenumerata | Biblioteka | Czego nauczał
Polecane strony | Wyszukiwanie | Księgarnia | Kontakt | Manna | Artykuły

© pastor-russell.pl 2004 - 2016