Polskojęzyczna strona poświęcona życiu i twórczości pastora Charlesa Taze Russella
Pastor Charles Taze Russell
<< Wstecz Wybrano: R-110 c,   z 1880 roku.
Zmień język na

Do Naszych Czytelników

Obecny numer WATCH TOWER jest ostatnim w pierwszym roczniku i kończy pierwszy rok jego istnienia. Z licznych listów zawierających łaskawe i zachęcające słowa, mówiące o świetle rzuconym na różne wersety Pisma Świętego i nauki z niego wypływające, mamy podstawę do myślenia, że nasza praca dla Pana nie poszła na darmo. Choć nie czynimy tego dla ludzkiej chwały i wdzięczności, lecz aby usłyszeć od Mistrza „dobrze, sługo dobry i wierny”, tym niemniej te łaskawe słowa od naszych współpielgrzymów nie są do pogardzenia. Tak jak kubek zimnej wody odświeżają nasz zapał i dodają ochoty.

Czujemy się powołani do obrony Prawdy. W tym okresie żniwa, potrząsania i przesiewania, w którym żyjemy, istnieje niebezpieczeństwo wyrzucenia razem ze śmieciami wartościowych podstaw Prawdy. Wiele z tych podstawowych prawd jest atakowanych przez wielkiego przeciwnika prawdy, i im więcej dzieci Bożych uda się mu przeciągnąć na swoja stronę, tym większy sukces odniesie. Dlatego tez koniecznym było, abyśmy was nakłonili do włożenia zupełnej zbroi Bożej, abyście mogli stawić opór w dniu panowania złego i dokonawszy wszystkiego, ostać się. (Efez. 6:13) Nasza lampa oświetlająca służbę w Świątyni i typy zakonu miała taki efekt, że potwierdziła te stare prawdy i wzmocniła nasze serca w wierze. Tak jak widzieliśmy śmierć Jezusa przedstawioną przez Baranka Paschalnego i cielca ofiarnego za grzech, tak też przekonaliśmy się, że my (Kościół) wypełniamy i musimy kontynuować wypełnianie typu kozła ofiarnego za grzech, „stając się podobnymi do niego w jego śmierci” i „dopełniając miary cierpień Chrystusowych za ciało jego, którym jest kościół”.

Wielu przekazuje nam przez słowo pisane i ustne, że modlą się za nami, a my z kolei teraz prosimy, aby ZION'S WATCH TOWER było przedmiotem waszych szczególnych modlitw i, mówiąc słowami Pawła, abyście modlili się za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi dla Słowa w celu głoszenia tajemnicy Chrystusowej. (Kol. 4:3)

Dla tych, którzy pragnęliby otrzymywać to pisemko, lecz nie mogą sobie nań pozwolić, warunki na przyszły rok są takie same, jak w ubiegłym roku: „Proście a będzie wam dane”. Kartka pocztowa wystarczy. Jeżeli podacie nam imiona tych wszystkich, którzy są zainteresowani i skorzystaliby z pisma, wyślemy im bezpłatne numery. W ten sposób przyczynicie się do czynienia tego, co dobre i pomocy wzajemnej. [Hebr. 13:16 – przyp.tłum.]

W.T. R-110 c – 1880 r.
  Wstecz | Do góry

Home | Biografia | Pogrzeb | Apologia | Historia | Dzieła | Fotogaleria | Pobieralnia | Prenumerata | Biblioteka | Czego nauczał
Polecane strony | Wyszukiwanie | Księgarnia | Kontakt | Manna | Artykuły

© pastor-russell.pl 2004 - 2016