Polskojęzyczna strona poświęcona życiu i twórczości pastora Charlesa Taze Russella
Pastor Charles Taze Russell
<< Wstecz Wybrano: R-132 a,   z 1880 roku.
Zmień język na

Pytania Korespondentów

Br. R.-W jakim sensie uważasz Chrystusa za naszego zastępcę? Ponieważ wierzysz, że kiedy Święci staną się nieśmiertelni, to zrezygnują z życia w ciele, tak jak Chrystus zrezygnował ze swojego, nie będą potrzebowali żadnego zastępcy. I ponieważ grzesznik umrze wtórą śmiercią, nie może mieć zastępcy. Odp. Obecnie rzadko używam słowa substitute [zastępca – przyp. tłum.], ponieważ ono nie występuje w naszym angielskim przekładzie Biblii, wolę używać biblijnych słów zapłata [zakup, wykupienie, okup – przyp. tłum.] i okup, które oznaczają dokładnie tą samą rzecz. Wszyscy ludzie byli grzesznikami wskutek nieposłuszeństwa Adama. Nasiona grzechu i ich rezultat śmierć były siane w naszej rasie i codziennie stawaliśmy się bardziej słabymi i grzesznymi. Wszyscy muszą umrzeć, i proces „śmiercią umrzesz” jest w toku. Nie ma sposobu, za którego pomocą, moglibyśmy utrzymać siebie przy życiu, jeszcze mniej uczynić siebie żywymi, kiedy stajemy się całkowicie martwymi. Możemy nigdy nie usprawiedliwić siebie do życia, w konsekwencji nie możemy żyć ponownie.

W tej sytuacji wkracza Jezus. Czy odkłada on na bok Ojcowskie prawo, które skazało tę całą grzeszną rasę na śmierć? Nie, uznaje śmierć jako zapłatę za grzech, on poniósł karę za nas. Będąc „bez grzechu”, „święty”, „nieskalany”, nie podlegał śmierci, jako karze za grzech. Miał całkowite prawo, by kontynuować wiecznie swoje ziemskie życie; ale oddał je w miejsce naszego, które zostało utracone. Stąd Bóg może oddać doskonałe naturalne życie dla całego rodzaju ludzkiego i zadeklarował, że uczyni to w Swoim „właściwym czasie”. A zatem Jezus stał się „zadośćuczynieniem” – [wystarczającym] za nasze grzechy i nie tylko za nasze, ale też za grzechy całego świata, tak więc, jak śmierć przyszła na cały rodzaj ludzki przez Adama, tak życie ma być przywrócone dla wszystkich w „czasie restytucji wszystkich rzeczy”, ponieważ Jezus Chrystus „ofiarował siebie na okup za wszystkich ludzi”. Jezus poinformował swój kościół o okupie i powiedział im, że wkrótce wszystko zostanie przywrócone, ale także zaoferował, że przyjmie ich na poziom Duchowy, jeśli tylko dobrowolnie wyrzekną się swojego naturalnego życia – uczynią z niego ofiarę. Oni nie mogliby zaoferować ofiary z ich naturalnego życia, dopóki nie zostało odkupione dla nich, ponieważ byli już martwi. Jezus nabył należące do nas życie, następnie wręcza je nam mówiąc: Uczyń z nim, co pragniesz – tutaj [jednak – przyp. tłum.] jest wielka nagroda, jeżeli ukrzyżujesz się. I robimy tak chętnie dla nagrody umieszczonej przed nami w Ewangelii – Dla której wy byliście kupieni za cenę, nawet drogocennej krwi Chrystusa. Co z grzesznikiem, który umrze drugą śmiercią? Odpowiadamy: fakt, że on umiera wtórą śmiercią z powodu jego własnych grzechów stanowi niezbity dowód, że on musiał zostać odkupiony od pierwszej śmierci, która była wynikiem grzechu Adama.

W.T. R-132 a – 1880 r.
  Wstecz | Do góry

Home | Biografia | Pogrzeb | Apologia | Historia | Dzieła | Fotogaleria | Pobieralnia | Prenumerata | Biblioteka | Czego nauczał
Polecane strony | Wyszukiwanie | Księgarnia | Kontakt | Manna | Artykuły

© pastor-russell.pl 2004 - 2016