Polskojęzyczna strona poświęcona życiu i twórczości pastora Charlesa Taze Russella
Pastor Charles Taze Russell
<< Wstecz Wybrano: R-150 a,   z 1880 roku.
Zmień język na

Pytania Od Korespondentów

P: Br. R., jaki brat ma pogląd na 1 Piotra 3:18-20 który mówi ze Jezus Chrystus "w duchu został przywrócony życiu, w nim tez poszedł i zwiastował duchom będącym w więzieniu, które nigdy były nieposłuszne, gdy Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budowano arkę.”

O: Rozumiemy to w następujący sposób: Duch który obudził Jezusa z martwych był ten sam który zwiastował za czasów kiedy budowano arkę (ten co zwiastuje prawość) dla przedpotopowych grzeszników, a teraz dla wielkiego wiezienia śmierci.

P: Br. R., udowodniłeś na piśmie że ciało Chrystusa, jak również głowa dają swoje życie jako ofiarę za grzechy, i skoro on był cena okupu za "dom wiary", życie "ciała [Kościoła]” które jest oddane w wieku Ewangelii jest dopełnieniem pracy głowy "za ludzi” – za cały świat.

Widzę też, że wydaje się być jasnym wypełnieniem ofiary kozła w III Moj. 16., Ale jest jeden tekst, który martwi mnie, czyli" Kol. 1:24 ", gdzie Paweł mówi:" Teraz raduję się w cierpieniach które za was znoszę i dopełniam na ciele moim niedostatku udręk Chrystusowych za ciało jego, które jest Kościół.” Moja trudność polega na tym, że tutaj ofiara jest dla Kościoła, podczas gdy pozaobraz (III Moj. 16) naucza, że ofiara dla kościoła została skompletowana w śmierci Jezusa jako obraz cielca umierającego dla kapłanów i lewitów, i że ofiara Pawła i każdego innego członka ciała Chrystusa jest "za grzechy ludu" (świata), i jest reprezentowana przez kozła. Czy może brat zaproponować, jak można te teksty Biblii pogodzić?

O: Bóg przyjmuje ofiarę najwyższego kapłana, głowy i ciała – drugiego Adama i jego Oblubienicy jako okup za cale życie ludzkości, żeby zrównoważyć z nieposłuszeństwo pierwszego Adama i jego żony. Adam i Ewa byli razem w grzechu; Jezusa Chrystusa i Jego oblubienicy są jednym w odkupienia świata. Teraz uważają, że Bóg zawarł z nami przymierze żeby zaakceptować nasze poświęcenie ziemskiego życia i natury, i obiecał nam wyższe – Boskie – i my, Jezus i Jego ciało przyjęli warunki i zawarliśmy przymierze z Bogiem żeby umrzeć. Dalej pojawia się pytanie – Jak mamy umrzeć? Mamy iść do ołtarza i umrzeć tak jak cielec i kozioł? Nie, musimy tylko pamiętać, że kozioł miał cierpieć i umrzeć podobnie jak cielec, co oznacza, że mamy Jezusa Chrystusa jako wzór, tzn. w jaki sposób mamy ofiarować nasze życia. Jezus prowadził swoje życie według woli Ojca w "czynieniu dobra do wszystkich ludzi, zwłaszcza domownikom wiary". I to jest właśnie to, co Apostoł nakazuje nam również. Istnieją setki sposobów prowadzenia naszego życia według talentów które posiadamy; w domu, tam gdzie pracujemy, w jakikolwiek inny sposób możemy błogosławić i dawać dobry przykład dla ludzkości kiedy będziemy prowadzić nasze życie według Boskiej miłości. Ale jednocześnie kiedy to jest dobrze żeby robić dobro dla wszystkich, ale ap. Paweł mówi ze największym przywilejem jest robienie tego dobra dla Kościoła który jest ciałem Chrystusa. Jezus dużo czasu spędzał nauczając uczniów i my musimy doceniać ze to jest przywilej być dopuszczonym do zrobienia wiele i cierpienia wiele jeden dla drugiego tak długo, jak mamy zdolność do tego. Załóżmy kupiłem pewny artykuł za $ 100 u ciebie, i przyszedłem do ciebie, przedstawiłem ci pieniądze i powiedział: Tutaj jest ta rzecz i pieniądze. Chcę, żebyś wydal te pieniądze, które są moje. Użyj ich z korzyścią dla tych, którzy myślisz potrzebują ich szczególnie ktokolwiek z moich krewnych. Będziesz działać jako mój agent i możesz korzystać dla siebie tak dużo jak będziesz myśleć jest niezbędne do zrealizowania mojej pracy (tylko). To ilustruje to, jak dajemy siebie w ofierze, i jak Ojciec Nasz przyjmuje nas (Ciało Chrystusa) jako część ofiary za grzech, a także pozwala nam być jego przedstawicielami w czynieniu dobra. Tak więc mamy w naszym życiu i we wszystkim co Bóg nam dal, być jedynie jego sługami i dano nam wszystkie uprawnienia i błogosławieństwa, nie dla siebie, nie trzymania dla siebie, ale do wykorzystania dla Niego. Tak i postępujmy.

P: Czy może Br. wytłumaczyć 1 Piotra 4:6 " W tym celu bowiem i umarłym głoszona była ewangelia, aby w ciele osadzeni zostali na sposób ludzki, ale w duchu żyli na sposób Boży.”

O: Ten wiersz pokazuje podwójną naturę zrodzoną z Ducha – ciało jest ludzkie, ale duch myśli jest Boży. Piotr pokazuje tutaj oddzielenie od świata nie tylko rozumem, ale i ciałem które jest kierowane tym rozumem.

Ewangelia (dobra nowina zbawienia i obiecanej sławy) była dana nam, żeby ona miała wpływ na nasze życie i dlatego żebyś my mogli być oddzieleni od świata, jako nowe stworzenia i dlatego żyjąc w sposób który się podoba Bogu i Duchu i który on nazywa nowe [duchowe] stworzenia, w ten sam czas ludzie które nie widza w nas żadnych fizycznych zmian nazywają nas nadal "człowiekiem ciała” i myślą ze jesteśmy dziwni kiedy nie zachowujemy się jako zwykli ludzie.

"Naturę, która człowiek otrzymuje nie jest rzecz od Ducha.” On nie rozumie, ani narodzenie nowej natury, ani nadzieje i inspiracje; i myśli ze ofiarowanie siebie jest nienaturalnie, i to jest nienaturalnie dla starej natury. Dlatego musimy mieć nowa naturę w sobie, żebyś my mogli ukrzyżować stara.

W.T. R-150 a – 1880 r.
  Wstecz | Do góry

Home | Biografia | Pogrzeb | Apologia | Historia | Dzieła | Fotogaleria | Pobieralnia | Prenumerata | Biblioteka | Czego nauczał
Polecane strony | Wyszukiwanie | Księgarnia | Kontakt | Manna | Artykuły

© pastor-russell.pl 2004 - 2016