Polskojęzyczna strona poswięcona życiu i twórczosci pastora Charlesa Taze Russella Polskojęzyczna strona poświęcona życiu i twórczości pastora Charlesa Taze Russella
Pastor Charles Taze Russell

Strona główna
Biografia Pastora Russella
Pogrzeb Pastora Russella
Apologia
Historia Badaczy Pisma Œwiętego
Dzieła pastora Russella
Fotogaleria
Pobierz
Prenumerata
Wirtualna Biblioteka Literatury
Czego_nauczal

Polecane strony
Wyszukiwanie
Ksiegarnia
Kontakt
Manna

artykuly

Apologia pastora C.T. Russella

DRUGIE PRZYKAZANIE - Większość ludzi deklaruje znajomość Dekalogu - dziesięciorga przykazań, gdyż są one fundamentem praw rządzących społeczeństwem. Zaskakująca jest jednak nieznajomość i przez to nieświadome przekraczanie drugiego przykazania Dekalogu. By spełniać przykazania Boże trzeba je znać!

By zrozumieć, dlaczego tak się dzieje, porównajmy opis Biblijny:

– z  Księgi Wyjścia (2 Mojżeszowa) 20:3-17,

– z 10 przykazaniami powszechnie nauczanymi przez Kościół Katolicki.

Nr Księga Wyjścia 20:3-17 Katechizm Kościoła Katolickiego

1

Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie

Nie będziesz miał cudzych bogów przede Mną

2

Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko (…) Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.

3

Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy Pamiętaj, abyś dni święte święcił.

4

Pamiętaj o dniu sabatu aby go uświęcić Czcij ojca swego i matkę swoją

5

Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie. Nie zabijaj

6

Nie będziesz zabijał Nie cudzołóż

7

Nie będziesz cudzołożył Nie będziesz kradł

8

Nie będziesz kradł Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu
9 Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek Nie pożądaj żony bliźniego twego

10

Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego Ani żadnej rzeczy, która jest jego

    Jak widać w tym zestawieniu, Katechizm kościoła katolickiego „zgubił” 2 przykazanie, zakazujące uprawiania kultu obrazów, posągów i figur.

    By jednak formalnie zachować 10 przykazań, podzielono ostatnie przykazanie biblijne Dekalogu na dwa i zrobiono z niego przykazanie 9 i 10.

    Można zauważyć, że to 10. przykazanie Dekalogu katolickiego nie jest żadnym przykazaniem, ponieważ nie zakazuje niczego, a to dlatego, że brak w nim zakazu „nie będziesz” albo czasownika w formie trybu rozkazującego jak w 4 i 5 przykazaniu „pamiętaj”, „czcij”. Dekalog katechizmowy zawiera więc faktycznie dziewięcioro, a nie dziesięcioro przykazań.

Dlaczego Bóg sprzeciwia się tworzeniu Jego podobizny, wyobrażenia?

Odpowiedź znajdujemy w uzasadnieniu 2 przykazania: bo jestem zazdrosny.

    BÓG Wszechmogący jest Istotą Duchową niepodobną do człowieka, porównanie Stwórcy do Jego dzieła, człowieka, uwłacza Jego godności i chwale.

W proroctwie Izajasza Bóg oburza się:
Do kogóż to przyrównacie Boga i jaki obraz zastosujecie do Niego?

Ludwisarz odlewa posąg, a złotnik powleka go złotem i srebrne łańcuszki wykuwa.(…) Pomagają sobie jeden drugiemu - i mówią nawzajem do siebie: Śmiało! Ludwisarz zachęca złotnika, a wygładzający młotem - tego, co kuje na kowadle; ocenia sprawnie: W porządku; i umacnia gwoźdźmi posąg, żeby się nie zachwiał. Kogo nie stać na taką ofiarę, wybiera drzewo niepróchniejące; stara się o biegłego rzeźbiarza, żeby trwały posąg wystawić (…) Z kimże byście mogli Mnie porównać, tak, żeby Mi dorównał? - mówi Święty

(Księga Izajasza 40:18-27)

    Ograniczenie Boga do wizerunku człowieka ogranicza nasze wyobrażenie o Nim, nieświadomie możemy zacząć Go odbierać tak, jak Grecy czcili Zeusa. Widząc człowieka nieodłącznie widzimy jego słabości, niedoskonałości i wady.

    Tworzenie podobizny Boga Wszechmocnego jest pierwszym krokiem do wprowadzenia panteonu świętych przejmujących część władzy Boga. Czynienie podobizn świętych tworzy specjalistów od różnych spraw (święty od strażaków, podróżnych, opiekunka rodziny itp.) oprócz oczywistego faktu, że w ten sposób uszczupla się wszechmoc Boga.

    Obecnie liczą się symbole wiary: kapłan, krzyż, obraz, figura, relikwie. Kilka tysięcy lat temu prorok Jeremiasz powiedział: "...bóstwa ludów są marnością (...) Nie bójcie się ich, bo nie mogą szkodzić, lecz nie mogą też nic dobrego uczynić" - Jer. 10:3,5.

Na drugim Soborze Nicejskim w 787 r. oficjalnie wprowadzono uchwałę, że można oddawać cześć obrazom i figurom.

Home | Biografia | Pogrzeb | Apologia | Historia | Dzieła | Fotogaleria | Pobieralnia | Prenumerata | Biblioteka | Czego nauczał
Polecane strony | Wyszukiwanie | Księgarnia | Kontakt | Manna | Artykuły

© pastor-russell.pl 2004 - 2016