Polskojęzyczna strona poswięcona życiu i twórczosci pastora Charlesa Taze Russella Polskojęzyczna strona poświęcona życiu i twórczości pastora Charlesa Taze Russella
Pastor Charles Taze Russell

Strona główna
Biografia Pastora Russella
Pogrzeb Pastora Russella
Apologia
Historia Badaczy Pisma Œwiętego
Dzieła pastora Russella
Fotogaleria
Pobierz
Prenumerata
Wirtualna Biblioteka Literatury
Czego_nauczal

Polecane strony
Wyszukiwanie
Ksiegarnia
Kontakt
Manna

artykuly

 Pogrzeb Pastora Russella

OTWIERAŁ OCZY NASZEGO WYROZUMIENIA

Brat C. J. Woodworth — Scranton

     Drogi Odkupiciel nauczył nas, że „nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych". Słowa wypowiedziane przez Odkupiciela były szczególnie cenne dla naszego Brata. Najskromniejsze słowo Pańskie lub Jego czyn, mówiły do naszego Brata pełnią wspaniałego tonu. Pamiętam jeden mały szczegół, który dotyczył człowieka uleczonego ze ślepoty. Pan plunął na ziemię i z gliny uczynił maść, którą pomazał oczy niewidomego człowieka. Człowiek ten poszedł umyć się w sadzawce Syloe i następnie powrócił do Pana z odzyskanym wzrokiem.

     Brat Russell zwraca naszą uwagę na tę ilustrację. Duch Pański wychodzi z ust Pana, spada i miesza się z gliną ziemi. W ten sposób owa glina jeżeli jest dosyć plastyczna, może być zastosowana dla otwarcia duchowych ócz tych, którzy urodzili się niewidomymi. Dzisiaj w całym świecie, przez niezliczone wieki wieczności, mężczyźni i kobiety mogą cieszyć się, że Jezus, nasz Zbawiciel i Odkupiciel użył tej gliny —przed nami tutaj — aby wyprowadzić nas z królestwa ciemności, a wprowadzić do Królestwa Drogiego Syna Bożego. Chwała Jego imieniowi za błogosławieństwa zesłane nam przez naszego Pastora.

źródło: R-6010-1916.


powrót do początku >> pogrzeb

Home | Biografia | Pogrzeb | Apologia | Historia | Dzieła | Fotogaleria | Pobieralnia | Prenumerata | Biblioteka | Czego nauczał
Polecane strony | Wyszukiwanie | Księgarnia | Kontakt | Manna | Artykuły

© pastor-russell.pl 2004 - 2016