Polskojęzyczna strona poswięcona życiu i twórczosci pastora Charlesa Taze Russella Polskojęzyczna strona poświęcona życiu i twórczości pastora Charlesa Taze Russella
Pastor Charles Taze Russell

Strona główna
Biografia Pastora Russella
Pogrzeb Pastora Russella
Apologia
Historia Badaczy Pisma Œwiętego
Dzieła pastora Russella
Fotogaleria
Pobierz
Prenumerata
Wirtualna Biblioteka Literatury
Czego_nauczal

Polecane strony
Wyszukiwanie
Ksiegarnia
Kontakt
Manna

artykuly

 Pogrzeb Pastora Russella

WYKSZTAŁTOWANA MYŚL MILIONÓW LUDZI

Brat A.I. Ritchie — New York

     Nasz Pastor był bardzo miłym dla Rodziny Bethel. Był miłującą, jednak sprawiedliwą głową Domu, a wszyscy członkowie Rodziny mieli łatwy dostęp do Niego ze swymi trudnościami i kłopotami. Można było zauważyć, jak wszystkie trudności zostawały zawsze wyjaśnione. On jak gdyby intuicyjnie rozumiał, będąc zawsze sympatycznym i czułym, nawet gdy sam cierpiał wielki ból.

     Gdy w 1888 r. przeczytałem książkę „Boski Plan wieków", to odpowiedziała mi na wszystkie moje pytania. Kiedy ją czytałem, pałałem miłością i mój podziw dla Niego wzrastał, chociaż nigdy nie spotkałem Go osobiście, aż dopiero w 1905 r. Moje późniejsze lata bliskich kontaktów z Nim, były dla mnie stałym natchnieniem. Im bardziej Go znałem, tym lepiej Go miłowałem. On był najlepszym człowiekiem, jakiego kiedykolwiek widziałem. Nigdy nie spodziewam się zobaczyć Mu równego. Nie ma dzisiaj nikogo podobnego do Niego.

     On wszedł tak ściśle i całkowicie w nasze życie, że mogłaby powstać niebezpieczna myśl, iż należy szczególnie tylko do Rodziny Bethel, lub do Zboru Nowojorskiego, albo przynajmniej tylko do badaczy Pisma świętego Ameryki. Ale On był ponad wszystkich. Był miłowanym i poważanym przez badaczy Pisma świętego i poszukiwaczy Prawdy w całym świecie. Był także poważany i miłowany przez pobożnych Żydów w prawie każdej części świata. Pomógł im bardzo wiele, aby ożywić ich wiarę w biblijne obietnice dla nich tylko przeznaczone.

     Jestem przekonany, że On uczynił bardzo dużo, aby wykształtować myśl publiczną, zwłaszcza w świecie religijnym. Zrobił to lepiej aniżeli wszyscy współcześni przywódcy religijni. Bardzo mało osób wierzy obecnie w naukę o wiecznych mękach, a to zawdzięczamy Jego wysiłkom. Wyprowadził na światło dużo innych cennych prawd religijnych.

źródło: R-6010-1916.


powrót do początku >> pogrzeb

Home | Biografia | Pogrzeb | Apologia | Historia | Dzieła | Fotogaleria | Pobieralnia | Prenumerata | Biblioteka | Czego nauczał
Polecane strony | Wyszukiwanie | Księgarnia | Kontakt | Manna | Artykuły

© pastor-russell.pl 2004 - 2016