Polskojęzyczna strona poswięcona życiu i twórczosci pastora Charlesa Taze Russella Polskojęzyczna strona poświęcona życiu i twórczości pastora Charlesa Taze Russella
Pastor Charles Taze Russell

Strona główna
Biografia Pastora Russella
Pogrzeb Pastora Russella
Apologia
Historia Badaczy Pisma Œwiętego
Dzieła pastora Russella
Fotogaleria
Pobierz
Prenumerata
Wirtualna Biblioteka Literatury
Czego_nauczal

Polecane strony
Wyszukiwanie
Ksiegarnia
Kontakt
Manna

artykuly

 Pogrzeb Pastora Russella

POZOSTAWIŁ SPICHLERZ PEŁNY

Brat Ingram Margeson — Boston

     Bostońskie zgromadzenie badaczy Pisma świętego było wstrząśnięte, gdy .nadeszła telegraficzna wiadomość o śmierci naszego Umiłowanego Pastora, czyli o przejściu do Ojczyzny. Odczuliśmy smutek i samotność, jednak serca nasze radowały się, wiedząc, że nasz Drogi i Umiłowany Brat został przemieniony z ludzkiej do Boskiej natury. Dla Niego było to błogosławieństwem i wielkim przywilejem stanąć przed obliczem Króla królów, dostać się do samego nieba. Tak, On jest błogosławiony! Poszedł aby pozostać na zawsze z Panem.

     Dotkliwie odczuwamy naszą stratę. On, którego Bóg użył do niesienia światła i pocieszania nas, nie może już więcej udzielać osobistych rad i słów pociechy. Dzięki Boskiej opatrzności spod Jego pióra wyszło tyle pokarmu, że spichlerz, który zostawił jest napełniony żywnością. Naszym pragnieniem jest korzystać z tego bogatego zaopatrzenia, wykonując jednocześnie piękną pracę opowiadania ewangelicznego poselstwa. Jest to wesoła nowina wielkiej radości, która dzięki Bogu zostanie oznajmiona w słusznym czasie wszystkim ludziom.

     Specjalne nabożeństwo Zboru Bostońskiego było zwołane nieomal natychmiast. Zgromadziło się czterystu do pięciuset osób. Podjęliśmy jednomyślne uchwały wyrażające naszą szczerą chrześcijańską miłość i sympatię dla wszystkich będących w żałobie po całym świecie, a szczególnie dla drogiej Rodziny Bethel i pracowników Przybytku. Wszystkich polecaliśmy Bogu, Jego szczególnej opiece i błogosławieństwu. Słowa apostoła pocieszają nas: „Mój Bóg napełni wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego chwalebnie, w Chrystusie Jezusie".

     Jako osobiste świadectwo, pragnę przedstawić, że było moim przywilejem podróżować z Drogim Bratem Russell przez wiele dni, tygodni i miesięcy w pewnym czasie, tak w Ameryce, jak i podczas Jego podróży dookoła świata. Wyniosłem z tych podróży moje największe wrażenia. Widziałem, jak On absolutnie ufał Panu we wszystkim! Obojętnie gdzie przebywał, czy w pociągu, czy w hotelu, przed podjęciem każdej dziennej pracy On klękał i prosił o błogosławieństwo oraz pomoc Bożą. Nigdy nie zapomnimy Jego nieustannej i niezmordowanej miłości, którą okazywał całemu Kościołowi. Zawsze starał się oświecać i pocieszać nas. Kładł swoje życie za braci nawet wtedy, gdy Jego ciało było zmęczone i szarpane bólem. Nigdy nie szemrał ani narzekał, lecz mówił: „My mamy o wiele łatwiej, aniżeli mieli Apostołowie i nasz Drogi Pan". Jak cudowny przykład On nam zostawił! Naprawdę zasłużył sobie na koronę Zwycięzcy!

źródło: R-6009-1916.


powrót do początku >> pogrzeb

Home | Biografia | Pogrzeb | Apologia | Historia | Dzieła | Fotogaleria | Pobieralnia | Prenumerata | Biblioteka | Czego nauczał
Polecane strony | Wyszukiwanie | Księgarnia | Kontakt | Manna | Artykuły

© pastor-russell.pl 2004 - 2016