Polskojęzyczna strona poswięcona życiu i twórczosci pastora Charlesa Taze Russella Polskojęzyczna strona poświęcona życiu i twórczości pastora Charlesa Taze Russella
Pastor Charles Taze Russell

Strona główna
Biografia Pastora Russella
Pogrzeb Pastora Russella
Apologia
Historia Badaczy Pisma Œwiętego
Dzieła pastora Russella
Fotogaleria
Pobierz
Prenumerata
Wirtualna Biblioteka Literatury
Czego_nauczal

Polecane strony
Wyszukiwanie
Ksiegarnia
Kontakt
Manna

artykuly

 Pogrzeb Pastora Russella

RADOWANIE SIĘ ZWYCIĘSTWEM NASZEGO PASTORA

Brat E.W.V. Kuehn — Toledo

     Uważam to za zaszczyt i przywilej w tej chwili, przy tak doniosłej okazji złożyć hołd pamięci, miłości i szacunku zmarłemu Bratu i Pastorowi. Ukazał nam najwspanialszy i najwznioślejszy charakter naszych czasów. Jego życie było i zawsze będzie natchnieniem dla nas, aby Go naśladować, jak On naśladował Chrystusa.

     Poznałem Go i rozumiałem bardzo dobrze, gdyż przez dwadzieścia siedem lat było moim przywilejem pozostawać z Nim w bardzo zażyłych stosunkach. Miłowałem i poważałem Go ze względu na Jego szlachetne, chrześcijańskie zalety. Podobnie jak w przypadku apostoła Pawła, kładąc swoje życie w służbie Mistrza, wydawało to bardzo bogatą woń, a jego ofiara przyjemny zapach Bogu.

     Został dostojnie wybrany przez Pana (Ew. Mat. 24:45), aby służyć „Domowi Wiary pokarmem na czas słuszny". W innym miejscu przedstawiony został jako „mąż z kałamarzem pisarskim u boku" (Ez. 9:2,11). ON UCZYNIŁ TAK, JAK MU ROZKAZANO. Dokończył dzieła danego Mu do wykonania i poszedł po nagrodę. Pozostawił nam szlachetną spuściznę przywileju korzystania z pracy Towarzystwa.

     W związku z tym, wyrażam uczucie zgromadzenia w Toledo Ohio, jak przedstawiliśmy to w telegramie wysłanym do Towarzystwa 1 listopada: „Pozdrowienia! Biblijna pociecha i współczucie. Miłowaliśmy naszego Drogiego Pastora i dotkliwie odczuliśmy stratę, lecz rozumiemy, że Ojciec czyni wszystkie rzeczy dobrze.

     Radujemy się zwycięstwem naszego Drogiego Pastora. Jego wierne oddanie się jest pewnym natchnieniem i Jesteśmy zdecydowani współdziałać z Tobą w dziele Królestwa z nową energią".

źródło: R-6011-1916.


powrót do początku >> pogrzeb

Home | Biografia | Pogrzeb | Apologia | Historia | Dzieła | Fotogaleria | Pobieralnia | Prenumerata | Biblioteka | Czego nauczał
Polecane strony | Wyszukiwanie | Księgarnia | Kontakt | Manna | Artykuły

© pastor-russell.pl 2004 - 2016