Polskojęzyczna strona poświęcona życiu i twórczości pastora Charlesa Taze Russella
Pastor Charles Taze Russell
<< Wstecz Wybrano: R-4898 b,   z 1911 roku.
Zmień język na

Wyniosłe serce obrzydliwością Panu.

Pycha musi być zaliczoną do innych złych przymiotów upadłego ludzkiego charakteru. Pismo Święte uznaje tylko dwa usposobienia serca, dobre i złe. To, któremu Bóg daje Swoje uznanie nazywa się miłość, drugie zaś, którego On nie uznaje jest samolubstwo. Wszelkie samolubstwo jest przeciwne Boskiemu prawu. Cokolwiek jest samolubnego sprzeciwia się Boskim zamiarom. Pycha jest w oczach Bożych rzeczą najobrzydliwszą, ponieważ w całym wszechświecie nie ma stworzenia takiego, które by miało słuszny powód pysznienia się z czegokolwiek. Jeżeli ktokolwiek coś posiada jest darem; on sobie tego sam nie zrobił ani stworzył. Bóg jest, który udziela łask i darów. "Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały z góry jest zstępujący od Ojca światłości" (Jak.1:17). Cokolwiek mamy otrzymaliśmy z Jego pełności. Ktokolwiek więc jest pysznym z pewnością nie jest bez nagany w oczach Bożych, boć jest tylko odbiorcą Boskich łask i błogosławieństw.

Pycha ludzi światowych odrzuca wiarę w Boga i wypowiada Mu posłuszeństwo. Tylko ci z ludu Bożego mogą pokonać tego olbrzyma - pychę - którzy wytrwale i w zupełności oddali się Bogu i ufają Mu. Jest rzeczą nieodzowną, aby zwycięstwo było kompletnym. Pycha, w każdej jej formie, powinna być tak zupełnie upokorzoną i uśmierconą, aby już więcej nie mogła powstać i nam szkodzić. Bój ten musi każdy bojować, a jedyną odpowiednią bronią do pokonania tego wroga jest "miecz ducha", wykazujący nam, co jest dobrym i przyjemnym w oczach Bożych. "Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony". - Łuk.18:14.

Straż 1928 str. 57.   W.T. R-4898 a - 1911 r.

  Wstecz | Do góry

Home | Biografia | Pogrzeb | Apologia | Historia | Dzieła | Fotogaleria | Pobieralnia | Prenumerata | Biblioteka | Czego nauczał
Polecane strony | Wyszukiwanie | Księgarnia | Kontakt | Manna | Artykuły

© pastor-russell.pl 2004 - 2016