Polskojęzyczna strona poświęcona życiu i twórczości pastora Charlesa Taze Russella
Pastor Charles Taze Russell
<< Wstecz Wybrano: R-2855 a,   z 1901 roku.
Zmień język na

Wiek Abrahama, gdy wszedł do ziemi Chananejskiej.

Otrzymujemy wiele listów zwracających uwagę jakoby autor był w błędzie, odnośnie chronologii, która jest podana w II tomie Wykładów Pisma Św., a odnoszącej się do daty urodzenia Abrahama, jego wejścia do ziemi Chananejskiej itp. Dla dobra i pożytku zwracających na tę rzecz uwagę, jak i dla innych, którzy mogą mieć tę sama trudność, podajemy obszerniejsze wyjaśnienie, aniżeli to, które znajduje się w drugiej serii Wykładów Pisma

Świętego.

Jest powiedziane w l Ks.Moj.11:32, że Tare miał dwieście pięć lat gdy umarł. W Dziejach Apostolskich jest zaznaczone, że gdy umarł ojciec Abrahama Tare, "Bóg przeniósł go (tj. Abrahama) do ziemi tej, w której wy teraz mieszkacie", zaś w 1Ks.Moj.12:4 jest napisane, że "było Abrahamowi siedemdziesiąt lat i pięć lat, gdy wyszedł z Haran".

To pokazuje, że Taremu, gdy się urodził Abraham, musiało być sto trzydzieści lat.

Lecz to nie zgadzałoby się z tym, co jest napisane w 1Ks. Moj.11:26, gdzie mówi: "I żył Tare siedemdziesiąt lat i spłodził Abrahama, Nachora i Harana"? Odpowiadamy, iż to nie sprzeciwia się jedno drugiemu. Punkt, na którym zdaje się być nieporozumienie jest ten, że Haran najstarszy syn Tarego jest wspomniany ostatnim, zaś Abraham, najmłodszy syn jest wspomniany pierwszym. Może być, iż Abraham jest wspomniany pierwszym dla tego, iż jest on znaczną figurą w Piśmie Św., a może jest tak napisane, aby badający potknęli się i mieli przeszkodę w dopatrzeniu się rzeczywistości, z wyjątkiem, jeżeliby byli prowadzeni Duchem Świętym i aby mogli zrozumieć, gdy czas właściwy przyjdzie.

Że Haran był najstarszym synem Tarego pokazuje fakt, jaki mamy opisany, że jego syn Lot był w odpowiednich latach, aby był towarzyszem swojego stryja Abrahama. Lot i Abraham prawdopodobnie byli w równym wieku, każdy miał swoje trzody, stada i pasterzy. W czasie zniszczenia Sodomy, Lot miał dwie córki, które były pannami w wieku zamążpójścia a inne były już zamężne. To się stało, gdy Izaak jeszcze się nie urodził, wtedy, bowiem było Abrahamowi dziewięćdziesiąt i dziewięć lat. - 1 Ks. Moj.17:24; 18:1,16; 19:8,14.

Warto zauważyć i ten fakt, że Haran był, najstarszym synem Tarego, a Nachor następnym, bo Nachor pojął za żonę, jedną z córek Harana Melchę, której wnuczką była Rebeka, a która następnie stała się żoną syna Abrahama - Izaaka. -1Ks. Moj.24:15; 24:67.

Strażnica 1919 str. 30.   W.T. R-2855 a  - 1901 r.

  Wstecz | Do góry

Home | Biografia | Pogrzeb | Apologia | Historia | Dzieła | Fotogaleria | Pobieralnia | Prenumerata | Biblioteka | Czego nauczał
Polecane strony | Wyszukiwanie | Księgarnia | Kontakt | Manna | Artykuły

© pastor-russell.pl 2004 - 2016