Polskojęzyczna strona poświęcona życiu i twórczości pastora Charlesa Taze Russella
Pastor Charles Taze Russell
<< Wstecz Wybrano: R-2811 a,   z 1901 roku.
Zmień język na

Odpowiedzi na pytania

KTÓRZY TO ŚWIĘCI UKAZALI SIĘ W CZASIE ŚMIERCI NASZEGO PANA

Pytanie: - Jacy to „święci” są wspomniani u (Mat. 27:52, 53), którzy powstali i przyszli do świętego miasta po zmartwychwstaniu Pańskim ?

Odpowiedź: - Osoby wspomniane nie mogły być starożytnymi świętymi; z tego powodu, bo Apostoł oznajmia, że ci bez nas (kościoła ewangelicznego) nie mogą stać się doskonałymi. W innych słowach, ich zmartwychwstanie nie nastąpi, aż po zmartwychwstaniu kościoła, gdy ten będzie uzupełniony. – (Żyd. 11:39,40).

(2) Klasa wspomniana nie mogła być świętymi kościoła ewangelicznego, albowiem kościół nie był jeszcze wybrany - nawet początek jego przyjęcia od Boga nie był jeszcze zapoczątkowany i to zdarzenie nie nastąpiło aż w dniu Zielonych Świątek, blisko pięćdziesiąt dni potem.

(3) Zapisek zdaje się obejmuje, że trzęsienie ziemi zdarzyło się w czasie śmierci naszego Pana, otworzyło groby - spowodowało wzbudzenie wspomnianych; lecz ci wzbudzeni zwlekali i nie okazali się w mieście Jeruzalemie, aż po zmartwychwstaniu naszego Pana.

Najwyżej mogło to być wzbudzenie podobne do tego, którego doświadczył Łazarz, córeczka Faira i syn wdowy w Naim, by umrzeć znowu później. My możemy być pewni tego, z powodu wyrażenia oznajmionego w (1 Kor. 15:20), które mówi: „Lecz teraz Chrystus zmartwych wzbudzony jest i stał się pierwiastkiem tych, którzy zasnęli” - pierwszymi zmartwychwstałymi do doskonałości jestestwa - pierwszymi podźwigniętymi zupełnie ze śmierci do doskonałości życia. Osoby wspomniane nie mogły być czymś więcej, jak tylko wzbudzonymi z uśpienia śmierci tymczasowo i dla jakiegoś celu, o którym nie mamy znajomości. Pierwotnie byliśmy skłonni do powątpiewania w prawdziwość tego przejścia, lecz znajdujemy to częściowo wspomniane w najstarszym Greckim Manuskrypcie, jeszcze odnalezionym.

PRZEKLEŃSTWO NAD ZIEMIĄ.

Pytanie: Jak mamy rozumieć wypowiedziane słowa w zdaniu (1 Moj. 3:17), „Przeklęta będzie ziemia dla ciebie?

Odpowiedź: - Naszym wyrozumieniem jest, że Pan nie wypowiedział w tych słowach przekleństwa przeciwko ziemi, sprowadzając na nią skażenie, ale tylko wypowiedział fakt, że ziemia owego czasu była przeklętą albo w nieodpowiednim stanie dla człowieka. On wyjaśnia, że jej stan jest zamierzony celowo, to oznacza, że gdyby było lepiej dla człowieka, by posiadał ziemię w lepszym stanie, to Pan z pewnością urządziłby tak sprawy. Innymi słowy, ziemia nigdy nie była w doskonałym stanie owego czasu i nie będzie w pełni gotową dla posiadania ludzkiego przez siedem tysięcy lat; Pan przewidział upadek, stan grzechu i karę, jaką On nałoży, urządził tak, by człowiek był wprowadzony do ziemi, jako złoczyńca i jako winowajca, by sprawował taką zasłużoną karę w okolicznościach które by nie tylko sprowadziły wartościowe lekcje i doświadczenia, ale zarazem, aby to było boskim środkiem do przyprowadzenia ziemi do doskonałości ogrodu Eden, w czasie, jaki Bóg przewidział, że będzie właściwym okresem dla niej, by znajdowała się w takim stanie. Z tego punktu zapatrywania możemy pojąć, że zdanie w 1 Moj. ma szczególne znaczenie, kiedy powiada, że „Bóg zgotował ogród na wschód słońca w Edenie”. Gdyby cała ziemia była doskonała, albo w stanie Edenu, to przygotowanie ogrodu dla użytku człowieka byłoby nie potrzebne; ani też nie byłoby to w harmonii z boską ekonomią, by wpierw przyprowadzić ziemię do doskonałości, a potem obrócić ją w niwecz i skazić; raczej przez tą przyjętą metodę, Bóg wykazuje swoje przewidzenie naprzód, jaki będzie wynik z tego.

Przekleństwo jest odejmowane od ziemi stopniowo, jak człowiek osiąga zwycięstwa, intelektualne, chemiczne i mechaniczne nad nim, przez które czyni ją sobie poddaną. Lecz to odbywa się pod boską opieką i niewątpliwie będzie się wielce wzmagać przez cały wiek Tysiąclecia i na ile ono będzie się podnosić, tak przekleństwo w tym samem stopniu będzie znikać, aż przy końcu wieku Tysiąclecia, gdy ludzkość już będzie doskonała, tam będzie także i doskonała ziemia.

Brzask 04/1936 str. 63    W.T.R-2811a - 1901

  Wstecz | Do góry

Home | Biografia | Pogrzeb | Apologia | Historia | Dzieła | Fotogaleria | Pobieralnia | Prenumerata | Biblioteka | Czego nauczał
Polecane strony | Wyszukiwanie | Księgarnia | Kontakt | Manna | Artykuły

© pastor-russell.pl 2004 - 2016