Polskojęzyczna strona poświęcona życiu i twórczości pastora Charlesa Taze Russella
Pastor Charles Taze Russell
<< Wstecz Wybrano: R-4790 a,   z 1911 roku.
Zmień język na

Biblia w kamieniu

Dnia onego stanie ołtarz Pański w pośród ziemi Egipskiej, a słup wystawiony będzie Panu przy granicy jego. A będzie na znak i na świadectwo Panu zastępów w ziemi Egipskiej” - Iz. 19:19, 20.

Mylimy się myśląc, że jesteśmy mądrzejszymi od naszych przodków. Fakt, że żyjemy w czasie posiadania siły parowej, światła elektrycznego, telegrafu, telefonu, fonografu itd. nie dowodzi, jak niektórzy sądzą, że jesteśmy mądrzejszymi aniżeli nasi przodkowie. Faktycznie, niewielu z nas jest wynalazców czegokolwiek pożytecznego; tylko tu i ówdzie powstali wielcy wynalazcy, i jak nam oni mówią, osiągnęli swoje największe powodzenie przez coś zbliżonego do natchnienia. Było to więcej przypadkowym aniżeli zostało osiągnięte przez pracowanie nad takim wynalazkiem.

Ponadto, nasze wynalazki są produktami więcej niż jednego umysłu, sugestie jednego stały się zarodkiem myśli dla drugiego. Maszyny drukarskie i służba pocztowa miały swój wielki udział w rozpowszechnianiu znajomości prawdy po całym świecie, co umożliwiało otrzymanie korzyści z myśli drugich. Biblia objaśnia postęp tych czasów i informuje nas, że powodem tego jest, że żyjemy w dniu Bożego przygotowania - przygotowania do Mesjanicznego Królestwa i jego wszechświatowych błogosławieństw.

STATYSTYKI WSKAZUJĄ, ŻE LUDZKOŚĆ CORAZ WIĘCEJ PODUPADA

Faktem jest, że statystyki wskazują, że ludność w najbardziej cywilizowanych krajach stale chyli się ku upadkowi. Ogłoszono niedawno w Wielkiej Brytanii, że zapotrzebowanie na mniejszego rozmiaru kapelusze wzrasta a na większego rozmiaru, zmniejsza się, jak to wskazują zapiski z poprzednich lat. - Teoria ewolucji przyczyniła się do wywarcia wrażenia, że te wprost zadziwiające wynalazki naszych czasów są rezultatem ewolucji - że w niezbyt dalekiej przeszłości nasi przodkowie rozwinęli się z poziomu małp.

Jakie są fakty? Jeżeli rozglądamy się za poetami, to gdzie ich znajdziemy? Czy mamy dziś, w tym tak zwanym „wieku rozumu” kogokolwiek dorównującemu poecie Szekspirowi? Lub Psalmiście? Lub Ijobowi? Według teorii ewolucji, ten, który żył 3.500 lat temu, był jedynie inteligentną małpą; a jednak, kto czytał Zakon Mojżesza czy nie jest zdumiony jego inteligencją, sprawiedliwością, mądrością i wspaniałomyślnością? Byłoby dobrze gdybyśmy w naszym cywilizowanym czasie, naśladowali niektóre z Mojżeszowych zarządzeń; na przykład, jubileuszowy rok, w którym prawa własności powracały do oryginalnego właściciela.

WIELKA PIRAMIDA JEDNYM Z DOWODÓW ZDOLNOŚCI CZŁOWIEKA W STAROŻYTNOŚCI

Wielka Piramida w Egipcie jest jednym z dowodów umiejętności ludzi w starożytności, którzy, jak wmawiają w nas ewolucjoniści, byli tylko nieuczonymi małpami. Możliwie, że obecnie, z naszą najnowszą techniką, moglibyśmy odtworzyć wszystkie szczegóły w tej Piramidzie, nawet te precyzyjne spojenia między olbrzymimi kamieniami. Lecz każdy myślący człowiek, egzaminujący Wielką Piramidę, lub czytający opisy o niej, zadziwi się widząc tą nadzwyczajną dokładność użytą przez jej budowniczych - dokładność, która, jak mniemano, byłaby niemożliwą dla kogokolwiek żyjącego przed naszym czasem.

Piramida, jednak, jest tylko dodatkowym dowodem zaprzeczającym teorii ewolucji. Zapewne, wszyscy nasi czytelnicy czytali trzeci tom Wykładów Pisma Św., w którym ostatni rozdział opisuje Piramidę i wykazuje wiele zadziwiających symbolicznych nauk zawartych w jej budowie. To pokazuje, że Piramida jest w ścisłej harmonii z Biblią. Zaiste, niektórzy po przeczytaniu tego tomu wyrazili się o Wielkiej Piramidzie, jako o „Biblii w Kamieniu”.

Straż 11-12/1971 str. 90-91    W.T. R-4790 a -1911 r.

  Wstecz | Do góry

Home | Biografia | Pogrzeb | Apologia | Historia | Dzieła | Fotogaleria | Pobieralnia | Prenumerata | Biblioteka | Czego nauczał
Polecane strony | Wyszukiwanie | Księgarnia | Kontakt | Manna | Artykuły

© pastor-russell.pl 2004 - 2016