Polskojęzyczna strona poświęcona życiu i twórczości pastora Charlesa Taze Russella
Pastor Charles Taze Russell
<< Wstecz Wybrano: R-141 c,   z 1880 roku.
Zmień język na

Kiedy indziej lub jak inaczej?

Pewna siostra pisze, że nie podoba jej się wyjaśnienie przypowieści o szacie weselnej, które wydrukowaliśmy w ostatnim wydaniu [R125 „It Hasteth Greatly” – przyp. tłum.]. Chcemy wyjaśnić tej siostrze i innym, którzy mogą czuć podobnie, że wypełnienie tej przypowieści wydaje się być tak wyraźne i pełne w każdym szczególne, że przyjęliśmy to za nasz obowiązek, by zwrócić na to uwagę. Z wszystkich przypowieści, które Jezus powiedział, czyż nie jest prawdą, „terazem wam powiedział, przedtem niż się to stanie, żebyście gdy się to stanie, uwierzyli” [Jan. 14:29 BG]. Od lat czekaliśmy na wypełnienie tej przypowieści, która była jedyną, dla której nie mogliśmy zaoferować satysfakcjonującego wytłumaczenia. Teraz widzimy, że wypełniła się ona w każdym szczególe – zdejmowanie szaty Chrystusowej sprawiedliwości oraz przepowiedziane wpadanie w zewnętrzną ciemność poprzez zaprzeczanie obecności oraz całego proroczego światła, które temu dowodzi.

Zauważmy także czas – dokładnie, gdy panny „idą na wesele”. Niektórzy już od jakiegoś czasu znajdują się w sali weselnej wierząc, że Oblubieniec jest obecny, przygotowują swoje szaty i oczekują połączenia. Powiedzcie nam, kiedy indziej lub jak inaczej może się to wypełnić, jeżeli uważacie, że będzie to w inny sposób lub w innym czasie?

WATCH TOWER pragnie być wiernym sługą Boga i „domowników wiary”. „Któryż tedy jest sługa wierny i roztropny, którego postanowił pan jego nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm na czas słuszny? Błogosławiony on sługa, którego by, przyszedłszy Pan jego, znalazł tak czyniącego” (Mat. 24:45-46 BG).

(Objaśnienie do tego wersetu znajduje się na stronach 52 i 53 artykułu zatytułowanego „Cel i miejsce powrotu naszego Pana”). Jeżeli nasze słowa były ostre, były tak samo pełne miłości, ponieważ próbowaliśmy przez zwrócenie uwagi na zewnętrzne ciemności z przypowieści, uchronić niektórych od ślepego podążania w tym kierunku.

Czyż myśl o wypełnieniu się ostatniej ze wszystkich przypowieści nie przyprowadzi nas bardzo blisko czasu, gdy ostatnia z mądrych panien wejdzie do światłości, drzwi wysokiego powołania będą zamknięte, połączenie, czy małżeństwo Oblubieńca i Oblubienicy dokona się przez przemienienie nas z cielesnej do duchowej natury, w ciało Chrystusowe, tak, że będąc Mu podobni, będziemy go widzieli takim, jaki jest? O, jest to wspaniała nadzieja! „Czysta panna” – „maluczkie stadko” przygotowuje się (zob. Obj. 19:7). Czy zgadzasz się, że szata Chrystusowej sprawiedliwości jest czysta i biała, „nie splamiona od świata”. „Bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju?” i czy robisz wszystko co w twojej mocy, by i innych nakłonić do gotowości? To jest wola Boża dotycząca ciebie.

W.T. R-141 c – 1880 r.
  Wstecz | Do góry

Home | Biografia | Pogrzeb | Apologia | Historia | Dzieła | Fotogaleria | Pobieralnia | Prenumerata | Biblioteka | Czego nauczał
Polecane strony | Wyszukiwanie | Księgarnia | Kontakt | Manna | Artykuły

© pastor-russell.pl 2004 - 2016